مطالعات اجتماعی
 
اطلاعات عمومی - علمی- آموزشی- فرهنگی -تاریخی- اجتماعی

 


نوشته شده در تاريخ جمعه بیست و نهم اسفند ۱۳۹۳ توسط هوشیار احسان نیا

به نام يكتاي بي همتا

تقديم به همه همكاران محترم و بي ريايي كه عاشقانه و بي هيچ چشمداشتي مي آموزند و در اين راه حق « مسلماني » را ادا مي كنند. 

واعظی پرسید از فرزند خویش

هیچ میدانی مسلمانی به چیست؟

صدق و بی آزاری و خدمت به خلق

هم عبادت،هم کلید زندگیست

          پروین اعتصامی

 

(پست ثابت)

 


نوشته شده در تاريخ یکشنبه چهاردهم مهر ۱۳۹۲ توسط هوشیار احسان نیا

جزییات و نحوه تغییر "رتبه معلمان" بر اساس طرح پیشنهادی نظام رتبه‌بندی درادامه مطلب.ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ دوشنبه سوم فروردین ۱۳۹۴ توسط هوشیار احسان نیا


نوشته شده در تاريخ سه شنبه بیست و ششم اسفند ۱۳۹۳ توسط هوشیار احسان نیا

روحانیون همه مبارزند و کراواتی ها،دزد و نوکر!!!
سخنی زیبا از صادق زیبا کلام
... در این سی و چند سال بعد از انقلاب، چندین سریال تاریخی- سیاسی ساخته شده است. تم ثابت این سریال ها از کلاه‌پهلوی گرفته تا کیف‌ انگلیسی،
این است که روحانیون همه در حال مبارزه بودند، کراواتی ها همه دزد و نوکر استعمار بوده‌اند و همه مشکلات کشور در قبل از انقلاب ناشی از انگلستان و آمريكا و فراماسونری است، این تم ثابت این سریال هاست و در تمام آن ها تکرار شده است، آمريكا و انگلیس همه را خریده اند الا روحانیت.ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ دوشنبه بیست و پنجم اسفند ۱۳۹۳ توسط هوشیار احسان نیا
                                                     طرح دادرس

                           برای دریافت فایل موردنظراینجاکلیک کنید.

                                                     


نوشته شده در تاريخ دوشنبه بیست و پنجم اسفند ۱۳۹۳ توسط هوشیار احسان نیا


نوشته شده در تاريخ جمعه بیست و دوم اسفند ۱۳۹۳ توسط هوشیار احسان نیا
   ﺳﺮﺑﺎﺯﺟﮏ ﺑﺮﻧﺎﺭﺩ

ﺍﯾﻦ ﻋﮑﺲ ﺷﺎﻫﮑﺎﺭ ﻋﮑﺎﺳﯽِ ﺗﻤﺎﻡ ﺗﺎﺭﯾﺦ جنگ هاﺳﺖ ﮐﻪ به دﺳﺖ ﯾﮏ ﻋﮑﺎﺱ
ﮐﺎﻧﺎﺩﺍﯾﯽ ﺑﻪ ﻧﺎﻡ " ﮐﻼﻭﺩ ﺩﺗﻠﻮﻑ " ﺩﺭ 26 ﺁﮔﻮﺳﺖ 1939 ﺩﺭ ﺑﺮﯾﺘﯿﺶ
ﮐﻠﻤﺒﯿﺎ ﮐﺎﻧﺎﺩﺍ ﺍﺯ ﺳﺮﺑﺎﺯﺍﻧﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻋﺎﺯﻡ ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﻮﺩﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ
ﺍﺭﺗﺶ ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ ﺑﭙﯿﻮﻧﺪﻧﺪ.
ﺁن ها ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻣﻘﺼﺪﯼ ﺳّﺮﯼ می رﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺭﮊﻩ ﻧﺎﮔﻬﺎﻥ ﭘﺴﺮﯼ ﭘﻨﺞ
ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﻧﺎﻡ " ﻭﯾﺘﯽ "ﺩﺳﺘﺎﻥ ﻣﺎﺩﺭﺵ ﺭﺍ ﺭﻫﺎ ﮐﺮﺩ ﻭ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ
ﭘﺪﺭﺵ ‏[ﺳﺮﺑﺎﺯﺟﮏ ﺑﺮﻧﺎﺭﺩ ‏] ﻣﯽ ﺩﻭﯾﺪ، ﺍﯾﻦ ﺟﻤﻠﻪ ﺭﺍ ﺑﻪ ... ﺯﺑﺎﻥ ﺁﻭﺭﺩ : 

" ﺻﺒﺮ ﮐﻦ ﺑﺎﺑﺎ "!!  

ﻭ ﺩﺭﺳﺖ ﺩﺭ ﻫﻤﯿﻦ ﻟﺤﻈﻪ ﻋﮑﺎﺱ ﮐﺎﻧﺎﺩﺍﯾﯽ ﺑﺎﻓﺸﺮﺩﻥ ﺩﮐﻤﻪ ﺷﺎﺗﺮ ﺩﻭﺭﺑﯿﻨﺶ ﺗﺼﻮﯾﺮﯼ ﺭﺍ ﺧﻠﻖ ﮐﺮﺩ ﮐﻪ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﺷﮑﻠﯽ ﮔﺴﺘﺮﺩﻩ ﺩﺭ ﮐﻞ ﺩﻧﯿﺎ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ، ﺑﻠﮑﻪ ﺩﺭ ﺗﻤﺎﻡ ﺩﻭﺭﺍﻥ ﺟﻨﮓ ﺩﺭ ﻣﺪﺍﺭﺱ ﺑﺮﯾﺘﯿﺶ ﮐﻠﻤﺒﯿﺎ ﺁﻭﯾﺰﺍﻥ ﺷﺪ.
ﻟﺒﺨﻨﺪ ﺟﺎﻟﺐ ﻣﺎﺩﺭ ﻭﯾﺘﯽ، ﭼﻬﺮﻩ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﻭ ﻣﺼﻤﻢ ﭘﺪﺭ ﺩﺭﭘﺲ ﺯﻣﯿﻨﻪ ﺍﯼ ﺍﺯﺻﻒ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺳﺮﺑﺎﺯﺍﻥ ﮐﺎﻧﺎﺩﺍﯾﯽ ﻭ ﺗﻘﺎﺭﻥ ﺩست هاﯼ ﭘﺪﺭ، ﻣﺎﺩﺭ ﻭ ﺧﻮﺩ ﻭﯾﺘﯽ ﺑﻪ ﻋﮑﺲ ﺟﻠﻮﻩ ﺍﯼ ﻫﻨﺮﯼ ﻓﺎﻧﺘﺰﯼ ﺑﺨﺸﯿﺪ ... 

ﻭ ﭼﻨﺪ ﻣﺎﻩ ﺑﻌﺪ ﺑﺎ ﺍﻋﻼﻡ ﺧﺒﺮ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪﻥ ﺍﯾﻦ ﺳﺮﺑﺎﺯ ﺍﯾﻦ ﻋﮑﺲ ﻫﻢ ﺑﺮﺍﯼ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺩﺭ ﺗﺎﺭﯾﺦ ﻣﺎﻧﺪﮔﺎﺭ ﺷﺪ !!
" ﻭﯾﺘﯽ " ﺣﺎﻻ ﻣﺮﺩﯼ ﻫﺸﺘﺎﺩﺳﺎﻟﻪ ﻭ ﻣﺪﯾﺮ "ﺑﻨﯿﺎﺩ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺩﻧﯿﺎﯼ ﺑﺪﻭﻥ ﺟﻨﮓ" ﺩﺭﮐﺎﻧﺎﺩﺍﺳﺖ.

 ‎'‎ﺳﺮﺑﺎﺯﺟﮏ ﺑﺮﻧﺎﺭﺩ

ﺍﯾﻦ ﻋﮑﺲ ﺷﺎﻫﮑﺎﺭ ﻋﮑﺎﺳﯽِ ﺗﻤﺎﻡ ﺗﺎﺭﯾﺦ جنگ هاﺳﺖ ﮐﻪ به دﺳﺖ ﯾﮏ ﻋﮑﺎﺱ
ﮐﺎﻧﺎﺩﺍﯾﯽ ﺑﻪ ﻧﺎﻡ


نوشته شده در تاريخ جمعه بیست و دوم اسفند ۱۳۹۳ توسط هوشیار احسان نیا

http://www.mtnsh.com/44681
 

خانه های ویلایی زیبا در شهر خورشید!!!

 

در لینک فوق خانه های شهر خورشید را حتماببینید.جالبه


نوشته شده در تاريخ دوشنبه هجدهم اسفند ۱۳۹۳ توسط هوشیار احسان نیا

30 ویژگی جامعه زنده

ویژگی مهم این سلسله نوشته ها ، کد گذاری آن هاست، به گونه ای که هر کدام از ویژگی ها، بخشی از یک فرایند مهم در جامعه را نمایندگی می کند.

به نوشته دکتر سریع القلم، جامعه ای زنده است که … :

لطفابه ادامه مطلب بروید.......ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ دوشنبه هجدهم اسفند ۱۳۹۳ توسط هوشیار احسان نیا

پاورپوینت درس های  21 و22 مطالعات اجتماعی هشتم ازخانم  مکرمتی اهواز

                               

 

 

 

 

لطفا اینجاراکلیک نمایید.


نوشته شده در تاريخ یکشنبه هفدهم اسفند ۱۳۹۳ توسط هوشیار احسان نیا
چه کسانی مسئول عوام زدگی این ها هستند؟

ﺟﻮﺷﯿﺪﻥ ﺁﺏ ﺍﺯ ﯾﮏ ﺩﺭﺧﺖ ﺩﺭ ﺧﯿﺎﺑﺎﻥ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ﻫﻤﺪﺍﻥ
ﺣﺎﺷﯿﻪﻫﺎﯼ ﺟﺎﻟﺒﯽ ﺩﺍﺷﺖ.
ﻣﺮﺩﻡ ﺑﺎ ﺍﺯﺩﺣﺎﻡ ﺩﺭ ﺍﻃﺮﺍﻑ ﺩﺭﺧﺖ، ﺍﺯ ﺁﺏ ﺁﻥ ﺑﻄﺮﯼﻫﺎ ﭘﺮ ﮐﺮﺩﻩ ﻭ ﺑﺮﺍﯼ ﺷﻔﺎﯼ ﺑﯿﻤﺎﺭﺍﻥ ﺑﺮﺩﻧﺪ. ﻋﺪﻩﺍﯼ ﺑﺎ ﺷﺴﺘﻦ ﺩﺳﺖ ﻭ ﺭﻭ ﻭ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻭﺿﻮ متبرﮎ ﺷﺪﻧﺪ ﻭ …  .
ﯾﮏ ﻣﻘﺎﻡ ﻣﺴﻮﻭﻝ ﺩﺭ ﺷﺮﮐﺖ ﺁﺏ ﻭ ﻓﺎﺿﻼﺏ ﻫﻤﺪﺍﻥ  ، ﺭﺩ ﺷﺪﻥ
ﻟﻮﻟﻪ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺁﺏ ﺷﻬﺮﯼ ﺍﺯ ﮐﻨﺎﺭ ﺍﯾﻦ ﺩﺭﺧﺖ ﺭﺍ ﺗﺎﯾﯿﺪ ﮐﺮﺩ ﻭ ﮔﻔﺖ
ﮐﺎﺭﺷﻨﺎﺳﺎﻥ ﺍﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺮﺍﯼ ﯾﺎﻓﺘﻦ ﺗﺮﮐﯿﺪﮔﯽ ﻟﻮﻟﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ
ﺍﻋﺰﺍﻡ ﺷﺪﻩﺍﻧﺪ.
ﺍﻣﺎ ﻣﺮﺩﻡ ﻫﻤﭽﻨﺎﻥ ﺑﻪ «ﺷﻔﺎ ﮔﺮﻓﺘﻦ» ﻣﺸﻐﻮﻟﻨﺪ .
 ﺩﺭ ﺁﻥ ﻣﯿﺎﻥ ﺑﻮﺩﻧﺪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻭﻗﺘﯽ ﺑﻪ ﺁنان ﻣﯽ ﮔﻔﺘﯽ ﮐﻪ ﺍﯾﻦ
ﺁﺏ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺗﺮﮐﯿﺪﮔﯽ ﻟﻮﻟﻪ ﺍﺳﺖ، ﺟﻮﺍﺏ ﻣﯽ ﺩﺍﺩﻧﺪ:


 ﺁﻗﺎ، ﻟطفا ﺑﻪ ﻣﻘﺪﺳﺎﺕ ﻣﺎ ﺗﻮﻫﯿﻦ ﻧﮑﻦ !!!!!

این هم تصاویرآن، لطفا اینجارا  کلیک کنید


نوشته شده در تاريخ جمعه پانزدهم اسفند ۱۳۹۳ توسط هوشیار احسان نیا

نهاد آموزش و پرورش در قبال آموزش اصول تحزب به دانش آموزان چه رسالتي دارد؟

    ممكن است بعضي كشيده شدن مسائل سياسي و اجتماعي بحث برانگيز را به مدارس سرآغاز تشتت و تشنج در مدارس و يادآور برخي مسائل تلخ گذشته بدانند . اما اين تصور به هيچ وجه درست نيست .زیرا....

 ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ جمعه پانزدهم اسفند ۱۳۹۳ توسط هوشیار احسان نیا

پرداخت حقوق سالانه معلمان درچند کشور جهان با احتساب میلیون تومان،

"امریکا 233 "

"نیوزیلند 189"

"سنگاپور 157"

"ژاپن  150"

"کره جنوبی  150"

" آلمان  147"

"سوییس  136"

" هلند  129"

" پرتغال  121"

انگلستان  115"

" اسپانیا  100"

ایتالیا     98"

فرانسه   98"

فنلاند   98"

" ترکیه  87"

"یونان   80"

" جمهوری چک  66"

" برزیل   63"

" چین   59"

" مصر   35"

ایران   14"

ارقام کاملا حقیقی و از اخبار( شاخص بهبود وضعیت معلمان در یونسکو )است.

حالا علت اصلی پیشرفت برخی از کشورها مشخص می شود!!!!!


نوشته شده در تاريخ جمعه پانزدهم اسفند ۱۳۹۳ توسط هوشیار احسان نیا

                                           پاورپوینت درس 19مطالعات هفتم

                                 ازدانش آموزخوبم آقای امیرحسین جباری

                                           برای دانلود  اینجا کلیک کنید.


نوشته شده در تاريخ جمعه پانزدهم اسفند ۱۳۹۳ توسط هوشیار احسان نیا

نتایج مسابقه طرح درس نویسی همکاران مطالعات اجتماعی استان همدان

ردیف

نام و نام خانوادگی

منطقه/ناحیه

حداکثر امتیاز 30

رتبه در استان

1

آقای هوشیار احسان نیا

ملایر

28

اول

2

خانم  زری رستمی

ناحیه 2

28

اول

3

خانم  اشرف کاظمی

ناحیه 2

27

دوم

4

خانم  طاهره پریزاد

ناحیه 2

27

دوم

5

خانم زهرا  احمدی سیرت

فامنین

26

سوم

6

خانم فاطمه مظاهری

فامنین

26

سوم

7

خانم رقیه  حسینی

بهار

26

سوم

 

  

 

 

 

 

  با سلام و خدا قوت و تشکر از شرکت حداکثری همکارانی که در این طرح شرکت فعال نموده اند .لازم به یاد آوری است که رتبه بندی همکاران بر اساس طرح درس با رویکرد ملی، تربیتی بوده و شیوه سنتی ملاک عمل نبوده است  که  به همکاران حائز رتبه ، لوح تقدیراز طرف  اداره کل تقدیم خواهد شد.در پایان لازم است از زحمات سر گروه های مناطق و نواحی به جهت همکاری در برگزاری هرچه بهتر این طرح ،تشکر و قدردانی نماییم. و من الله توفیق...

                                  گروه مطالعات اجتماعی استان همدان


نوشته شده در تاريخ چهارشنبه سیزدهم اسفند ۱۳۹۳ توسط هوشیار احسان نیا
سوال :آیا مستر جیکاک با همه شگردهای ریاکارانه و فریبکارانه خود می توانست ملتی مثل آلمان،ایتالیا،سویس و...را فریب دهد؟

اگر پاسخ منفی است ،چه ضعفی در ملت ما وجود دارد که در طول تاریخ این همه فریب می خوریم؟

لطفا راهنمایی فرمایید!!

مستر جیکاک جاسوس انگلیسی مأمور ویلیام دارسی ،سال ها در مسجدسلیمان زندگی کرد .
او برای به دست آوردن دل مردم ساده دل و مذهبی منطقه، ابتدا زبان لری بختیاری را  به خوبی یاد می گیرد و سپس به فراگیری فقه می پردازد و به درجه اجتهاد رسیده و در مساجد، به عنوان پیش نماز حضور می یابد !
او گیوه هایش را با یک اشاره عصا جفت می کرد و شایع کرده بود که این از معجزات اوست.
در کتاب خاطراتش ، توضیح می دهد که مگنتی(آهن ربا) در گیوه هایم قرار داده بودم، که بااشاره عصا ، گیوه ها جفت می شدند !…
این جاسوس انگلیسی، روزی به مسجد می آید و می گوید :
من حضرت علی (ع) را درخواب دیدم و او دستش را بر شانه ام نهاد و به من فرمود :
به مردم بگو از این ماده سیاه و نجس (نفت) دوری کنند …
و برای اثبات ادعایش پیراهن و عبایش را کنار می زند وجای سفید دستی روی شانه اش را نشان می دهد و می گوید این ، مدرکی بر حقانیت من …

او درکتابش تشریح می کند که روزی تکه ای کاغذ را به شکل دست بریدم و روی شانه ام قرار دادم و آن قدر زیر آفتاب داغ جنوب ماندم تا خوب اطراف ان کاغذ تیره شود !…

این هم معروف ترین شعر او:
" شما که عشق علی مین دلتونه ،
نفت ملی ، سی چنتونه؟! "


نوشته شده در تاريخ چهارشنبه سیزدهم اسفند ۱۳۹۳ توسط هوشیار احسان نیا

بهترین مترجم، کسی است که سکوت دیگران را ترجمه کند!!!!

شاید سکوتی تلخ، گویای دوست داشتنی شیرین باشد!

 پیامدهای بی توجهی به معلم!

وقتی به معلم بی توجه شدیم

باید سالن های ورزشی رو با نیروی ضد شورش آرام کنیم !

وقتی به معلم بی توجه شدیم

باید بودجه زندان ها و مراکز ترک اعتیاد را گسترش دهیم!

وقتی به معلم بی توجه شدیم

باید خانواده ها مقادیر زیادی هزینه مدارس خاص و کلاس های خصوصی را بپردازند!

وقتی به معلم بی توجه شدیم

باید امنیت کوچه و خیابان ها را با پلیس های باتوم به دست تامیین کنیم!

وقتی به معلم بی توجه شدیم

باید آمار طلاق گوش ازدواج را کر کند!

وقتی به معلم بی توجه شدیم

باید سالانه برای حفاظت محیط زیست میلیاردها هزینه کنیم!

وقتی به معلم بی توجه شدیم

باید احترام به انسانیت به شعور به بزرگسالان عزیز را در خواب ببینیم!

وقتی به معلم بی توجه شدیم

باید منتظر کودکان کار سر هر چهار راه شهر باشیم !

وقتی به معلم بی توجه شدیم

باید انتظار گسترش خشونت های اجتماعی و روحی روانی را داشته باشیم!

اگرمی خواهیدبدانیدکه آینده کشورتان چگونه خواهد بود ؟

به حال و روز امروز آموزش و پرورش کشورتان نگاه کنید.

 هرخدمتی که کردیم بی مزدبودومنت     یارب مبادکس رامخدوم بی عنایت

 پاینده باشید.ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ یکشنبه دهم اسفند ۱۳۹۳ توسط هوشیار احسان نیا

نمونه طرح درس ، خلفای عباسی وحکومت های ایران

 

برای مشاهده لطفا اینجاراکلیک نمایید


نوشته شده در تاريخ یکشنبه دهم اسفند ۱۳۹۳ توسط هوشیار احسان نیا
 

ﭼﻮﭘﺎﻧﯽ ﮔﻠﻪ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺻﺤﺮﺍ ﺑﺮﺩ. ﺑﻪ ﺩﺭﺧﺖ ﮔﺮﺩﻭﯼ ﺗﻨﻮﻣﻨﺪﯼ ﺭﺳﯿﺪ.
ﺍﺯ ﺁﻥ ﺑﺎﻻ ﺭﻓﺖ ﻭ ﺑﻪ ﭼﯿﺪﻥ ﮔﺮﺩﻭ ﻣﺸﻐﻮﻝ ﺷﺪ، ﻧﺎﮔﻬﺎﻥ ﮔﺮﺩﺑﺎﺩ ﺳﺨﺘﯽ ﺩﺭﮔﺮﻓﺖ،
ﺧﻮﺍﺳﺖ ﻓﺮﻭﺩ ﺁﯾﺪ، ﺗﺮﺳﯿﺪ!
ﺑﺎﺩ ﺷﺎﺧﻪ ﺍﯼ ﺭﺍ ﻛﻪ ﭼﻮﭘﺎﻥ ﺭﻭﯼ ﺁﻥ ﺑﻮﺩ ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﻃﺮﻑ ﻭ ﺁﻥ ﻃﺮﻑ ﻣﯽ ﺑﺮﺩ! ﺩﯾﺪ ﻧﺰﺩﯾﻚ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﯿﻔﺘﺪ ﻭ ﺩﺳﺖ ﻭ ﭘﺎﯾﺶ ﺑﺸﻜﻨﺪ.
وحشت زده شد!
ﺍﺯ ﺩﻭﺭ ﺑﻘﻌﻪ ﺍﻣﺎﻣﺰﺍﺩﻩ ﺍﯼ ﺭﺍ ﺩﯾﺪ ﻭ ﮔﻔﺖ :
ﺍﯼ ﺍﻣﺎمزاده! ﮔﻠﻪ ﺍﻡ ﻧﺬﺭﺗﻮ، ﺍﺯ ﺩﺭﺧﺖ ﺳﺎﻟﻢ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﯿﺎﯾﻢ .
ﻗﺪﺭﯼ ﺑﺎﺩﺳﺎﻛﺖ ﺷﺪ ﻭ ﭼﻮﭘﺎﻥ ﺑﻪ ﺷﺎﺧﻪ ﻗﻮی تری ﺩﺳﺖ ﺯﺩ،
ﺟﺎﯼ ﭘﺎﯾﯽ ﭘﯿﺪﺍ ﻛﺮد ﻭ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﻣﺤﻜﻢ ﮔﺮﻓﺖ.
ﮔﻔﺖ :ﺍﯼ ﺍﻣﺎمزاده! ﺧﺪﺍ ﺭﺍﺿﯽ ﻧﻤﯽ ﺷﻮﺩ ﻛﻪ ﺯﻥ ﻭ ﺑﭽﻪ ﻣﻦ ﺑﯿﭽﺎﺭﻩ ﺍﺯ ﺗﻨﮕﯽ ﻭ ﺧﻮﺍﺭﯼ ﺑﻤﯿﺮﻧﺪ ﻭ ﺗﻮﻫﻤﻪ ﮔﻠﻪ ﺭﺍ ﺻﺎﺣﺐ ﺷﻮﯼ.
ﻧﺼﻒ ﮔﻠﻪ مال تو، ﻧﺼﻔﯽ ﻫﻢ ﺑﺮﺍﯼ ﺧﻮﺩﻡ!
ﻗﺪﺭﯼ ﭘﺎیین تر ﺁﻣﺪ.
ﻭﻗﺘﯽ ﻧﺰﺩﯾﻚ ﺗﻨﻪ ﺩﺭﺧﺖ ﺭﺳﯿﺪ، ﮔﻔﺖ :

ﺍﯼ ﺍﻣﺎمزاده! ﻧﺼﻒ ﮔﻠﻪ ﺭﺍ ﭼﻄﻮﺭ ﻧﮕﻬﺪﺍﺭﯼ ﻣﯽ ﻛﻨﯽ؟
ﺁن ها را ﺧﻮﺩﻡ ﻧﮕﻬﺪﺍﺭﯼ ﻣﯽ ﻛﻨﻢ، ﺩﺭﻋﻮﺽ ﻛﺸﻚ ﻭ ﭘﺸﻢ ﻧﺼﻒ ﮔﻠﻪ مال تو!
ﻭﻗﺘﯽ ﻛﻤﯽ ﭘﺎیین تر ﺁﻣﺪ، ﮔﻔﺖ : 

ﭼﻮﭘﺎﻥ ﻫﻢ ﻛﻪ ﺑﯽ ﻣﺰﺩ ﻧﻤﯽ ﺷﻮﺩ، ﻛﺸﻜﺶ ﻣﺎﻝ ﺗﻮ، ﭘﺸﻤﺶ ﻣﺎﻝ ﻣﻦ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺩﺳﺘﻤﺰﺩ!
ﻭﻗﺘﯽ ﺑﺎﻗﯽ ﺗﻨﻪ ﺭﺍ ﺳُﺮﺧﻮﺭﺩ ﻭ ﭘﺎﯾﺶ ﺑﻪ ﺯﻣﯿﻦ ﺭﺳﯿﺪ، ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﮔﻨﺒﺪ ﺍﻣﺎﻣﺰﺍﺩﻩ ﺍﻧﺪﺍﺧﺖ ﻭ ﮔﻔﺖ: 

ﻣﺮﺩﺣﺴﺎﺑﯽ ﭼﻪ ﻛﺸﻜﯽ ﭼﻪ ﭘﺸﻤﯽ؟ ﻣﺎ ﺍﺯ هولمان یک غلطی ﻛﺮﺩﯾﻢ! ﻏﻠﻂ ﺯﯾﺎﺩﯼ ﻛﻪ ﺟﺮﯾﻤﻪ ﻧﺪﺍﺭﺩ!!

(ﻛﺘﺎﺏ ﻛﻮﭼﻪ؛ ﺍحمدشاملو)


نوشته شده در تاريخ جمعه هشتم اسفند ۱۳۹۳ توسط هوشیار احسان نیا

🔼دانشجویی می گفت :

     یک روز استاد دانشگاه به هر کدام از دانشجویان کلاس یک بادکنک باد شده و یک سوزن داد و گفت:

یک دقیقه فرصت دارید بادکنک های یکدیگر را بترکانید! 

هرکس بعد از یک دقیقه بادکنکش را سالم تحویل دهد، برنده است.

      مسابقه شر وع و بعد از یک دقیقه من و چهار نفر دیگه با بادکنک سالم برنده شدیم.

   💕  سپس استاد رو به دانشجویان کرد و گفت :

من همین مسابقه را در کلاس دیگری برپا کردم و همه کلاس برنده شدند؛ زیرا هیچ کس بادکنک دیگری را نترکاند؛ چراکه قرار بود بعداز یک دقیقه هرکس بادکنکش سالم ماند برنده باشد که این چنین هم شد.!💕

     ما انسان ها دراین جامعه رقیب یکدیگر نیستیم و قرار نیست ما برنده باشیم و دیگران بازنده.

   قرار نیست خوشبختی خود را با تخریب دیگران تضمین کنیم.


   می توانیم باهم بخوریم.باهم رانندگی کنیم. باهم شاد باشیم. باهم…باهم…

   پس چرا بادکنک دیگری را بترکانیم؟


نوشته شده در تاريخ شنبه دوم اسفند ۱۳۹۳ توسط هوشیار احسان نیا


نوشته شده در تاريخ پنجشنبه سی ام بهمن ۱۳۹۳ توسط هوشیار احسان نیا
 

             نمونه سئوالات تستی مطالعات اجتماعی هشتم جهت آمادگی درآزمون های تستی 

download                                                        

                                                             باتشکرازآقای فروتن


نوشته شده در تاريخ دوشنبه بیست و هفتم بهمن ۱۳۹۳ توسط هوشیار احسان نیا


1.ﺑﺎﺭﺍﻥ ﮐﻪ می باﺭﺩ، ﻫﻤﻪ ﭘﺮﻧﺪﻩ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﺳﺮ ﭘﻨﺎﻫﻨﺪ!
 ﺍﻣﺎ ﻋﻘﺎﺏ ﺑﺮﺍﯼ ﺍﺟﺘﻨﺎﺏ ﺍﺯ ﺧﯿﺲ ﺷﺪﻥ ﺑﺎﻻﺗﺮﺍﺯ ﺍﺑﺮﻫﺎ ﭘﺮﻭﺍﺯ می کند!
 ﺍﯾﻦ ﺩﯾﺪﮔﺎﻩ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻔﺎﻭﺕ ﺭﺍ ﺧﻠﻖ می کند!

 2.ﺍﻧﺴــﺎن هاﻯ ﺑــﺰﺭﮒ، ﺩﻭ ﺩﻝ ﺩﺍﺭﻧـــﺪ!
ﺩﻟـﻰ ﮐﻪ ﺩﺭﺩ ﻣﻰ ﮐﺸـــﺪ ﻭ ﭘﻨﻬـﺎﻥ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺩﻟـﻰ ﮐﻪ می خندﺩ ﻭ ﺁﺷﮑـﺎﺭ ﺍﺳﺖ!

3.ﺩﺭ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﺑﯿﻦ ﺷﯿﺮ ﻭ ﺁﻫﻮ، ﺑﺴﯿﺎﺭﯼ ﺍﺯ ﺁﻫﻮﻫﺎ ﺑﺮﻧﺪﻩ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ!
ﭼﻮﻥ:
ﺷﯿﺮ ﺑﺮﺍﯼ ﻏﺬﺍ ﻣﯽ ﺩﻭﺩ ﻭ ﺁﻫﻮ ﺑﺮﺍﯼ ﺯﻧﺪﮔﯽ!
ﭘﺲ:
"ﻫﺪﻑ ﻣﻬﻢ ﺗﺮ ﺍﺯ ﻧﯿﺎﺯ ﺍﺳﺖ"

4.ﻧﻌﺮﻩ ﻫﯿﭻ ﺷﯿﺮﯼ ﺧﺎﻧﻪ ﭼﻮﺑﯽ ﻣﺮﺍ ﺧﺮﺍﺏ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ، ﻣﻦ ﺍﺯ ﺳﮑﻮﺕ ﻣﻮﺭﯾﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﻣﯽ ﺗﺮﺳﻢ!

5.ﯾﮏ ﺷﻤﻊ ﺭﻭﺷﻦ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﻫﺰﺍﺭﺍﻥ ﺷﻤﻊ ﺧﺎﻣﻮﺵ ﺭﺍ ﺭﻭﺷﻦ ﮐﻨﺪ ﻭ ﺫﺭﻩ ﺍﯼ ﺍﺯ ﻧﻮﺭﺵ ﮐﺎﺳﺘﻪ ﻧﺸﻮﺩ!

6. ﻣﺸﮑﻞ ﻓﮑﺮ ﻫﺎﯼ ﺑﺴﺘﻪ ﺍﯾﻦ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺩﻫﺎﻧﺸﺎﻥ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﺑﺎﺯ ﺍﺳﺖ!

7. کاش به جای این که دستی بالای دست بود، دستی توی دست بود!

8. شیر هم که باشی...
جلو جماعت گاو کم میاری!

9. اگر تمام شب را در حسرت خورشید گریه کنی، فقط خود را از لذت دیدار ستاره ها محروم کرده ای!

10.و اما آخر این که خدایا حرف دل هیچ کس رو بغض نکن!
یادمان باشد
با شکستن پای دیگران، ما بهتر راه نخواهیم رفت . . .💐💐💐💐💐💐💐💐

 


نوشته شده در تاريخ سه شنبه چهاردهم بهمن ۱۳۹۳ توسط هوشیار احسان نیا

لیست خلفای عباسی ازآغازتاانتها وامامان معصوم (ع)هم عصرآنان

 download

 


نوشته شده در تاريخ سه شنبه چهاردهم بهمن ۱۳۹۳ توسط هوشیار احسان نیا
دزد باوجدان!
گویند روزی دزدی در راهی، بسته‌ای یافت که در آن چیز گرانبهایی بود و دعایی نیز پیوست آن بود. آن شخص بسته را به صاحبش برگرداند.
او را گفتند: چرا این همه مال را از دست دادی؟
گفت: صاحب مال عقیده داشت که این دعا، مال او را حفظ می‌کند و من دزد مال او هستم، نه دزد دین. اگر آن را پس نمی‌دادم و عقیده‌ي صاحب آن مال، خللی می‌یافت، آن‌وقت من، دزد باورهای او نیز بودم و این کار دور از انصاف است.

نوشته شده در تاريخ شنبه یازدهم بهمن ۱۳۹۳ توسط هوشیار احسان نیا

 مقایسه کشورسوئیس باشمال ایران

امان از ما مردم بی فرهنگ

به هر تفرجگاهی که سر بزنید

انبوهی از زباله را خواهید دید

که هیچکس مسئولتی در برابر جمع آوری آن را ندارد

 آیا می دانید که کشورسوئیس به هیچ دریایی راه نداره؟
 
 


ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ جمعه دهم بهمن ۱۳۹۳ توسط هوشیار احسان نیا
                                                

 img/daneshnameh_up/4/4f/Janghaye_salibi.jpgادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ پنجشنبه دوم بهمن ۱۳۹۳ توسط هوشیار احسان نیا
*. *. *. *. *. *
رفتم شیرینی بخرم ،‌به شیرینی فروشه میگم: این شیرینی کشمشیا چرا توش کشمش نیست؟ یارو میگه: شما شیرینی ناپلئونی می خرین، لای هر کدوم ناپلئونه ؟ تا حالا این قدر قانع نشده بودم تو زندگیم.
*. *. *. *. *. *. *
آن قدر که ذرت مکزیکى توى ایران اشتغال زایى کرد، تو خود مکزیک نکرده!
*. *. *. *. *. *. *
يکي از بدي هاي عطر مشهدي اينه که براي از بين بردن بوش، بايد اون قسمت از بدن رو قطع کني !
*. *. *. *. *. *. *
رفتم از عابربانک پول بگیرم ،میگه : در حال حاضر دستگاه حاضر به ارائه سرویس نمی باشد . بعد می نویسه: آیا درخواست دیگری دارید؟!
*, *, *, *, *, *, *
جواب نصف سؤال های دینی و قرآن تو مدرسه این بود : ایــمان، تقــوا، عمل صالح
*. *. *. *. *. *. *
ﺍﯾﻨﺘﺮﻧت ﺷﺪﻩ ﻣﺜﻠﻪ ﺁﺏ ﺣﻤﻮﻡ. ﺑﺎﯾﺪ ﯾﺎ ﺩﻡ ﺻﺒﺢ ﺑﺮﯼ ﯾﺎ ﺁﺧﺮ ﺷﺐ ﮐﻪ ﻓﺸﺎﺭ ﺯﯾﺎﺩﻩ .
*. *. *. *. *. *. *
وقتی پنج ثانیه قبل از آلارم موبایل بیدار می شم و اونو خاموش می کنم، احساس می کنم بمب خنثی کردم.


نوشته شده در تاريخ پنجشنبه دوم بهمن ۱۳۹۳ توسط هوشیار احسان نیا

لیست حکومت های حاکم برایران ازابتداتاکنون

download

 


نوشته شده در تاريخ چهارشنبه یکم بهمن ۱۳۹۳ توسط هوشیار احسان نیا